Oferta pracy - MS SQL Server BI Developer

Opis stanowiska pracy

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu developerów odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania biznesowego w dziedzinie handlu.
Do podstawowych zadań kandydata należy projektowanie i nadzór nad implementacją rozwiązań BI opartych na platformie MS SQL Server.
Optymalizacja istniejących rozwiązań w zakresie przetwarzania dużych baz danych.

Wymagania

Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z MS SQL Server oraz minimum roczne doświadczenie w zakresie optymalizacji baz danych.
Zaawansowana znajomość MS SQL Server.
Bardzo dobra wiedza i praktyczne doświadczenie SQL Server BI.
Dobra znajomość Reporting Services.


Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@orteh.pl

Przesyłając CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."